پروژه های صنعتی

۱-طراحی ساختمان تاسیسات اداری اراک

کارفرما : شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

شرح کار مختصر پروژه :

–         طراحی ساختمان مرکز پشتیبانی سامانه هوشمند سوخت

–         طراحی تاسیسات مورد استفاده در مرکز داده

–         تدوین راهکارهای پدافند غیر عامل در سطوح مفهومی، پایه و تفصیلی

–         اجرای مراحل حقوقی اخذ جواز ساخت ساختمان از مراجع ذیصلاح شهر اراک

–         اجرای عملیات نقشه­برداری و مطالعات ژئوتکنیک با استفاده از عقد قرارداد با مشاوران خدمات جنبی

–         نظارت بر حسن اجرای عملیات مشاوران خدمات جنبی و مدارک تولیدی ایشان