پیام مدیرعامل

سنگینی بار تعهد و اخلاق حرفه‌ای مهندس مشاور، در مهندسین مشاورسدره سازه پارس پس از سال ها تجربه تخصصی، به‌خوبی درک شده است. روند شتابان توسعه این مشاور در این سال‌ها مؤید این موضوع بوده و بیانگر رضایت کارفرمایان در تأمین خواسته‌های آنان و در نظر گرفتن منافع ملی در طرح‌های این مشاور است.

درگیر شدن در زمینه‌های تخصصی خاص و چالش‌برانگیز، همواره از اهداف این خانواده بزرگ بوده که نائل شده به آن‌ها، به لطف الهی و با تلاش همکاران متخصص میسر شده است.

اما؛ هنوز هم معتقدیم؛ راه‌های ناپیموده‌ی بسیاری داریم. صبر و همتی لازم است تا با پشتکاری که در تمامی اعضاء این خانواده سراغ داریم، مسیرهای جدیدی را پیموده و از خود اثری ماندگار برجای گذاریم.

امیدرضاصفی یاری

مدیرعامل